Villa A12 2 Phòng ngủ

479 m2

Villa C5 4 Phòng ngủ

756 m2

Villa D3 4 Phòng ngủ

736 m2

Villa J2 5 Phòng ngủ

858 m2